Garantie

OX Iron Art levert hoogwaardige en onderhoudsarme producten, waarop de garantievoorwaarden van de Metaalunie van toepassing zijn. Op gietijzeren onderdelen geeft OX Iron Art 10 jaar garantie (aankoopbewijs vereist). De gietijzeren producten van OX Iron Art worden volgens de strengste kwaliteitsnormen vervaardigd. Op keramische onderdelen en voor elektrische onderdelen geldt een garantie van 2 jaar.

Omvang van garantie

Deze garantie omvat alle gebreken op het vlak van functionaliteit, productie en materiaal m.b.t. gietijzeren producten van het OX Iron Art merk (met uitsluiting van bijkomende onderdelen) voor normaal gebruik.

Toekenning van garantie

OX Iron Art onderzoekt het product dat het voorwerp uitmaakt van de klantenklacht en beslist naar eigen goeddunken of het gebrek al dan niet onder de garantie van OX Iron Art valt. Als het product dat het voorwerp uitmaakt van de klantenklacht, door de garantie van OX Iron Art wordt gedekt, zal dit product door de OX Iron Art klantendienst worden hersteld: ofwel zullen de defecte onderdelen worden vervangen ofwel zal het product door een identiek product worden vervangen. Als het product dat het voorwerp uitmaakt van de klantenklacht niet langer beschikbaar is in het OX Iron Art gamma, zal OX Iron Art de klant een gelijkwaardig product aanbieden. Eventuele verwerkingskosten die voor een rechtmatige garantie zijn gemaakt, worden door OX Iron Art gedragen.

Uitzonderingen die niet onder de garantie vallen

Tijdens de garantieperiode wordt de onderstaande schade niet gedekt:

  • Onjuist gebruik van het product
  • Normale slijtage van het product
  • Niet-naleving van de onderhoudsinstructies
  • Productverkleuring door gebruik van chemische producten die niet geschikt zijn voor metaal, bijv. zoutzuur
  • Productschade door vallen of stoten
  • Onjuiste opberging van het product

Toepassing

De geldigheid van de OX Iron Art garantie is beperkt tot producten die in de Benelux zijn gekocht. De OX Iron Art garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke aanspraken m.b.t. gebreken en beperkt deze niet. Om aanspraak te maken op de wettelijke garantie, neem je contact op met OX Iron Art. Mail naar info@ox-ironart.com. Bewaar altijd je factuur. Een aankoopbewijs is vereist om in aanmerking te komen voor de garantie!

Het terug te leveren product kan voor uw kosten worden ingeleverd op onze showroom/opslagruimte in Koudekerk a/d Rijn. Hiervoor dient u met ons telefonisch een afspraak te maken.